ACTA CAMPANOLOGICA

NSCK utgir tidsskriftet Acta Campanologica som utkommer to ganger årlig i juni og desember. Acta Campanologica inneholder bl.a. historiske artikler om kirkeklokker og klokkespill, presentasjon av nye instrumenter og informasjonom foreningens aktiviteter.

Deadline til redaksjonen er 1. mai og 1. november.