Bli medlem av Nordisk selskap for campanologi og klokkespill og motta Acta Campanologica.

Bekreftelse *

Adresse: NSCK c/o Kasserer Povl Chr. Balslev, Sankt Jørgens Vej 6, DK 5700 Svendborg, Denmark