NSCK sin historie


Nordisk selskap for campanologi ble stiftet i 1966 med Aksel Andersen, Bernt C. Lange, Gösta Bergholtz, Hans Nyholm, Ole Chr. Olsen Nauen og L.M. Holmbäck som representanter i Den nordiske klokkekomité. Siden ble foreningen slått sammen med Dansk klokkespillerlaug og tok navnet Nordisk selskap for campanologi og klokkespill.


Nordisk selskap for campanologi og klokkespill - NSCK - forener personer og organisasjoner i Norden med interesse for klokkespill, klokkeringing og kirkeklokker. Vårt formål er å arbeide for øket interesse for klokker, ringing og klokkespill samt å støtte campanologisk forskning. NSCK representerer World Carillon Federation (WCF) i Norden. Foreningen utgir tidsskriftet Acta Campanologica som utkommer to ganger årlig i juni og desember. Dessuten holder foreningen Den nordiske klokkekonferanse hvert 2. år.


NSCKs formenn gjennom 50 år


1966-1968 Aksel Andersen            
1968-1973 Lars Magnus Holmbäck            
1973-1978 Paul Gert Sørensen
1979-1984 Bent Gammeltoft-Hansen            
1985-1991 Bernt C. Lange                
1992-1997 Peter Langberg            
1998-2006 Ann-Kirstine Christiansen            
2007-2008 Ulrik Rasmussen Dam            
2012-2013 Terje Hadland                
2014-2016 Per Rasmus Møller
2016-        Vegar Olav Sandholt