NSCKs bestyrelse - Den nordiske klokkekomité

Vegar Sandholt (N)  formann

Henning Andersen (N) 

Povl Christian Balslev (DK) kasserer

Karsten Hermansen (DK) sekretær

Ulla Laage (DK)

Morten Langberg (DK) nestformann

Goos ten Napel (N)

Henriëtte Pihlmann Nielsen (DK)

Bestyrelsen ble valgt på NSCKs generalforsamling 26. mai 2018 i København.


Peter Langberg (DK) 1. revisor

Helle Kjeldsenn (DK) 2. revisor

Ulla Handler (DK) revisorsuppleant