OM NSCK

Nordisk selskap for campanologi og klokkespill - NSCK - forener personer og organisasjoner i Norden med interesse for klokkespill, klokkeringing og kirkeklokker. Vårt formål er å arbeide for øket interesse for klokker, ringing og klokkespill samt å støtte campanologisk forskning. NSCK representerer World Carillon Federation (WCF) i Norden. Foreningen utgir tidsskriftet Acta Campanologica som utkommer to ganger årlig i juni og desember. Dessuten holder foreningen Den nordiske klokkekonferanse hvert 2. år.