NORDISK SELSKAP FOR CAMPANOLOGI OG KLOKKESPILL

DSCN3292 (1).JPG

Nordisk selskap for campanologi og klokkespill - NSCK - forener personer og organisasjoner i Norden med interesse for klokkespill, klokkeringing og kirkeklokker. Vårt formål er å arbeide for øket interesse for klokker, ringing og klokkespill samt å støtte campanologisk forskning. NSCK representerer World Carillon Federation (WCF) i Norden. Foreningen utgir tidsskriftet Acta Campanologica som utkommer to ganger årlig i juni og desember. Dessuten holder foreningen Den nordiske klokkekonferanse hvert 2. år.


Den nordiske klokkekonferanse 2018

NSCK inviterer medlemmene til Den nordiske klokkekonferanse i Valdres lørdag 26. og søndag 27. mai. I forlengelsen av konferansen inviteres foreningens medlemmer til Nasjonalt seminar for klokkeringing mandag 28. og tirsdag 29. mai. Les mer om konferansen og seminaret her!