Konsertklokkespill i Norge

I løpet av de siste år har det skjedd en oppsiktsvekkende utvikling innen klokkespillkunsten i Norge. Landets første konsertklokkespill kom til Stavanger domkirke i 1922, først 500 år etter at de første klokkespillklaviaturene ble utviklet men dette var og samme år som den første skole for klokkenister ble etablert i byen Mechelen i Belgia. I løpet av få år har antall konsertklokkespill økt til 11 hvorav 3 finnes i hovedstaden.

Først i 1999 begynte nordmenn å utdanne seg til klokkenister. Det skjedde i forbindelse med at Oslo rådhus fikk et nytt konsertklokkespill og, i den sammenheng, valgte å besørge utdannelsen av en nordmann til klokkenist. Til nå har syv nordmenn studert ved Den skandinaviske klokkenistskole i den pittoreske byen Løgumkloster på Sønderjylland.

World Carillon Congress ble arrangert i Oslo i 2004 under H.M. Dronning Sonjas beskyttelse.

Les mer om konsertklokkespill i Norge her.